vrijdag 18 juli 2008

Deze tijd is voorzegd

Uit 2 Thimotheus 3: vers 1 tot en met 4

Maar weet dit, dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken, die moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen zichzelf lief hebben, het geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, zonder natuurlijke genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers, zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, verraders, onbezonnen , opgeblazen van trots, met meer liefde voor genoegens, dan liefde voor God (en hun medemens !.)

Geen opmerkingen: